نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

بهروز جانی پور؛ صبا آراسته؛ محمد رضا طاهری؛ حسین شعبانعلی فمی