کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-48

مینا ورد؛ محسن فیضی؛ مهدی خاک زند؛ مرتضی اوجاقلو