تعداد مقالات: 17
1. ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

مهتا میرمقتدایی؛ نازنین گنجی زاده؛ سمانه حسین آبادی


2. تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

مینو قره بگلو؛ حامد بیتی؛ سحر جعفری


6. بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-37

نیلوفر محمدزاده؛ مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


8. ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-48

مینا ورد؛ محسن فیضی؛ مهدی خاک زند؛ مرتضی اوجاقلو


9. نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 38-52

وحید نوروزی؛ محسن نوروزی


10. راهبردهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-54

مریم کلامی؛ محمدصادق فلاحت


11. نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

بهروز جانی پور؛ صبا آراسته؛ محمد رضا طاهری؛ حسین شعبانعلی فمی


13. مدل سازی آموزش معماری با محوریت مطالعات محیط – رفتار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-68

رضا نقدبیشی


14. ملاحظات طراحی فرم بیمارستان از منظر پدافند غیر عامل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-72

سلیمان خضری


15. نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-81

آزیتا بلالی اسکویی؛ عاطفه صداقتی؛ شهلا درتومی