پژوهش‌های معماری و محیط (JAER) - مقالات آماده انتشار