پژوهش‌های معماری و محیط (JEAR) - مقالات آماده انتشار