نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، صبا نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 49-60]

ا

 • اردبیلچی، ایلقار سیر تکوین سبک‌های معماری ایران مبتنی بر نظریه‌ی شاخصه‌های ساختارهای زنده‌ی معماریِ سالینگاروس [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 53-64]
 • ازمون، فیروزه تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 27-40]
 • اوجاقلو، مرتضی ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

ب

 • باقری، محمد نقش طرح کالبدی-فضایی محله‌های شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی (مقایسه محله سنتی مسگرها و محله نوسازگلشهر زنجان) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • بلالی اسکویی، آزیتا نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • بیتی، حامد تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

ج

 • جانی پور، بهروز نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 49-60]
 • جعفری، سحر تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

ح

 • حسین آبادی، سمانه ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • حسین پور، محمد بررسی میزان تعامل‌پذیری واحدهای همسایگی با استفاده از رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محدوده خیابان جهان آرا، بولوار پاسداران، شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 73-88]

خ

 • خاک زند، مهدی ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]
 • خضری، سلیمان ملاحظات طراحی فرم بیمارستان از منظر پدافند غیر عامل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-72]
 • خنشا، مریم جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه‌ها با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی طراحی آرامگاه سعدی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • خواجه زاده، پریسا بررسی میزان تعامل‌پذیری واحدهای همسایگی با استفاده از رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محدوده خیابان جهان آرا، بولوار پاسداران، شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 73-88]

د

 • درتومی، شهلا نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

س

 • سلطانی، علی بررسی میزان تعامل‌پذیری واحدهای همسایگی با استفاده از رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محدوده خیابان جهان آرا، بولوار پاسداران، شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 73-88]

ش

ص

 • صداقتی، عاطفه نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

ط

 • طاهباز، منصوره بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • طاهری، محمد رضا نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 49-60]

ع

 • عموئی، اکرم نقش طرح کالبدی-فضایی محله‌های شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی (مقایسه محله سنتی مسگرها و محله نوسازگلشهر زنجان) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]

غ

 • غریپ پور، افرا جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه‌ها با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی طراحی آرامگاه سعدی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ف

 • فدایی تمیجانی، هانیه بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در طراحی منظر در اقلیم گرم و خشک [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 82-95]
 • فلاحت، محمدصادق راهبردهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]
 • فیضی، محسن ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

ق

 • قره بگلو، مینو تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]

ک

 • کلامی، مریم راهبردهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]

گ

 • گنجی زاده، نازنین ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ل

 • لطفی، سهند بررسی میزان تعامل‌پذیری واحدهای همسایگی با استفاده از رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محدوده خیابان جهان آرا، بولوار پاسداران، شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 73-88]

م

 • محمدزاده، نیلوفر بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • معینی، مهدیه تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 27-40]
 • مفیدی شمیرانی، مجید بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • ملک پور، نجمه تبیین مولفه‌های موثر مشارکت مردمی در شهرهای سنتی برای دستیابی به پایداری اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-26]
 • میرمقتدایی، مهتا ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ن

 • نقدبیشی، رضا مدل سازی آموزش معماری با محوریت مطالعات محیط – رفتار [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 55-68]
 • نوروزی، محسن نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 38-52]
 • نوروزی، وحید نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 38-52]

و

 • ورد، مینا ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]