ماهیت روش‌های تحقیق در پژوهش‌های معماری و طراحی شهری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-12

مهتا میرمقتدایی؛ نازنین گنجی زاده؛ سمانه حسین آبادی


تبیین زبان الگویِ ویژگی‌ فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-16

مینو قره بگلو؛ حامد بیتی؛ سحر جعفری


بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان

دوره 2، شماره 1، تیر 1399، صفحه 17-37

نیلوفر محمدزاده؛ مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز


ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-48

مینا ورد؛ محسن فیضی؛ مهدی خاک زند؛ مرتضی اوجاقلو


نگرش مفهومی به جایگاه دسترسی در باغ ژاپنی

دوره 2، شماره 1، تیر 1399، صفحه 38-52

وحید نوروزی؛ محسن نوروزی


راهبردهایی برای تربیت‌مندسازی نظام آموزش معماری در ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 41-54

مریم کلامی؛ محمدصادق فلاحت


نیازسنجی محیطی سالمندان در پارک‌های شهری کرج

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 49-60

بهروز جانی پور؛ صبا آراسته؛ محمد رضا طاهری؛ حسین شعبانعلی فمی


نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک‌های درون شهری مورد مطالعه: شهر بجنورد

دوره 2، شماره 1، تیر 1399، صفحه 65-81

آزیتا بلالی اسکویی؛ عاطفه صداقتی؛ شهلا درتومی