راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 • در نشریه پژوهش‌های معماری و محیط، نوشتارهای علمی- پژوهشی در زمینه‌های معماری و شهرسازی پس از بررسی، داوری و تصویب در هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. این نشریه از پذیرش گونه‌های دیگر نوشتار مانند ترجمه، گردآوری، گزارش و یادداشت معذور است.
 •  نوشتارهای ارسالی به مجله نباید قبلاً در نشریه‌‌ی دیگری به چاپ رسیده و یا به طور همزمان به دیگر نشریه‌ها و یا سمینارها برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد.
 •  نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشد.
 •  نوشتارهای ارسالی باید از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده و اصول پژوهشی تدوین و قواعد نگارشی در آن رعایت شده باشند.
 •  هیأت تحریریه در رد یا قبول و ویرایش مقاله‌‌های پذیرفته شده آزاد است و مقالات رسیده عودت داده نمی‌شود.
 •  مقاله ارسالی لازم است دارای ارکان اساسی چکیده، مقدمه(شامل طرح مسأله، اهمیت و ضرورت، هدف، سوابق، سوالات یا فرضیه‌ها، روش تحقیق، معرفی متغیرها، معرفی محدوده پژوهش)؛ مفاهیم، دیدگاه‎ها و مبانی نظری؛ کاربرد روش‌ها و تکنیک‌ها؛ تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری( در راستای اهداف و فرضیات یا سوالات و نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک‌ها و روش‌ها) و فهرست منابع باشد.
 •  اندازه نوشتارها باید بین 4500 تا 5000 کلمه و در حدود 14 صفحه نشریه (با احتساب تمام بخش­های مقاله) باشد. در موارد خاص، مقالات بالای 5000 لغت نیز در صورت تائید هیأت تحریریه و داوران امکان‌ پذیرش و چاپ دارد.
 •  مقاله باید دارای چکیده به زبان‌های فارسی و انگلیسی باشد و چکیده مقاله باید شامل طرح مسئله، هدف، روش پژوهش، یافته‌ها، نتایج و کلیدواژه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد.
 • تعداد واژه‌‌های چکیده فارسی و انگلیسی حدود 250 تا 400 کلمه و تعداد کلید واژه‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه باشد.
 •  مقالات در محیطword ،  اندازه کاغذ A4 و با فونت Bzar  نگارش شود. عناوین اصلی با اندازه 13بولد و عناوین فرعی با اندازه 12 بولد و متن با اندازه 13 تایپ شود.
 • چکیده انگلیسی با فونت Times New Roman  و با اندازه 12 نگارش شود.
 • فرمت مقاله به‌صورت  تک ستونی  تعریف گردد.
 • فاصله بین خطوط به‌صورت single تعریف شود.( در تنظیمات فاصله بین خطوط و پاراگراف‌ها Before:0 و After:0 تعریف گردد.)
 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، نمابر وپست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران نیز در صفحه اول درج گردد.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و با فرمت APA در انتهای مقاله آورده شود.
 • ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

مقاله‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله(سال انتشار). عنوان کامل مقاله. نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

کتاب‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب.( نام مترجم یا مصحح).  محل انتشار: نام ناشر.

 • تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره حداکثر 15 عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس‌ها،‌ نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.
 • با توجه به چاپ سیاه و سفید نشریه، از رنگ به عنوان عامل تمایز در تصاویر و نمودارها استفاده نشود.
 • چاپ نوشتارهای نشریه پژوهش‌های معماری و محیط بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر مجاز نیست.
 • * لطفاً ویرایش مقالات مطابق راهنمای نویسندگان انجام گیرد. برای راهنمایی بیش‌تر می‌توانید به مقالات موجود در سایت مراجعه نمایید.