نویسنده = مینا ورد
ویژگی‌های حرارتی فضا‌های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-48

مینا ورد؛ محسن فیضی؛ مهدی خاک زند؛ مرتضی اوجاقلو