درباره نشریه

دو فصلنامه "پژوهش‌های معماری و محیط"، نشریه‌ی معماری و شهرسازی است که طی مجوز شماره ثبت 80747 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1396/10/04 اجازه نشر یافته است.