پرسش‌های متداول

نشریه در چه زمینه ای مقاله می پذیرد؟

دوفصلنامه علمی-تخصصی "پژوهش های معماری و محیط" نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، نشریه ای با رویکرد علمی-پژوهشی در مباحث مرتبط با معماری، محیط طبیعی و مصنوعدر زمینه های علوم معماری، هنر و مهندسی است. و در محور های معماری، شهرسازی، معماری منظر، علوم محیطی و علوم رفتاری مقاله می پذیرد.


 

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه چه بکنیم؟

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه با کارشناس نشریه از طریق ایمیل jaer@znu.ac.ir تماس بگیرید.


 

زمان تقریبی داوری و انتشار مقالات چه مدت است؟

زمان تقریبی داوری حدود 4 الی 5 ماه و زمان انتشار بسته به میزان تراکم مقالات پذیرفته شده، به صورت متغیر حدودا 6 ماه خواهد بود.

آیا نشریه هزینه ای برای انتشار مقالات دریافت می کند؟

بله.مبلغ پانصد هزار ریال برای ارسال به داوری دریافت می گردد. و مبلغ یک میلیون ریال پس از پذیرش مقاله برای فرایند انتشار مقاله دریافت می گردد.

آیا نشریه مقالات ترجمه ای منتشر می کند؟

خیر.فقط مقالاتی که جنبه تحقیقی و پژوهشی دارند مورد پذیرش قرار می گیرند.