سومین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط 

منتشر شد.

 

 

به لطف پروردگار سومین  شماره نشریه به چاپ رسید. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره های بعدی هستیم... . 

 


 

دومین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط

 

آماده انتشار است.

جلد شماره دوم نشریه

 

به لطف پروردگار با انتشار الکترونیکی شماره دوم نشریه، مراحل آماده‌سازی آن برای  چاپ پایان یافته و بزودی نسخه چاپی منتشر خواهد شد. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره های بعدی هستیم.......

 

 

 


 

نخستین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط

منتشر شد.

 

  

جلد نسخه اول

 

 به لطف پروردگار نخستین  شماره نشریه به چاپ رسید. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره های بعدی هستیم... .


 

 

 

قابل توجه مولفین گرامی

بر اساس تصمیم هیأت تحریریه از این پس هزینه مقالات در دو نوبت به صورت زیر اخذ خواهد شد.

هزینه اولیه بررسی مقاله: وقتی مقاله ای جهت داوری ارسال می گردد قبل از ارسال به داوری باید هزینه توسط مولف پرداخت گردد.

( هزینه اولیه: 50 هزار تومان)

هزینه نهایی پذیرش مقاله: در صورت پذیرش مقاله، هزینه توسط مولف پرداخت می شود و بعد از آن گواهی پذیرش صادر خواهد شد.(هزینه انتشار: 90هزار تومان)

(هزینه نهایی: 140 هزار تومان)

کلیه هزینه ها از طریق:

شماره حساب شبا: IR090100004001086203022470

شناسه واریز: 383086268126300000000000000002     

ضمنا تصویر فیش واریزی برای نشریه از طریق سامانه آپلود گردد.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1399، صفحه 1-95