سومین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط منتشر شد.

 

به لطف پروردگار سومین شماره نشریه به چاپ رسید. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره‌های بعدی هستیم. 

 


 

دومین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط

منتشر شد.

 

به لطف پروردگار، انتشار الکترونیکی و چاپ دومین شماره نشریه به سرانجام رسید. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره‌های بعدی هستیم.

 


 

نخستین شماره نشریه پژوهش‌های معماری و محیط

منتشر شد.

جلد نسخه اول

 

 به لطف پروردگار نخستین شماره نشریه به چاپ رسید. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره‌های بعدی هستیم.


 

 

قابل توجه مولفین گرامی

بر اساس تصمیم هیأت تحریریه از این پس هزینه مقالات در دو نوبت به صورت زیر اخذ خواهد شد.

هزینه اولیه بررسی مقاله: وقتی مقاله ای جهت داوری ارسال می گردد قبل از ارسال به داوری باید هزینه توسط مولف پرداخت گردد.

( هزینه اولیه: 50 هزار تومان)

هزینه نهایی پذیرش مقاله: در صورت پذیرش مقاله، هزینه توسط مولف پرداخت می شود و بعد از آن گواهی پذیرش صادر خواهد شد.(هزینه انتشار: 100هزار تومان)

(هزینه نهایی: 150 هزار تومان)

کلیه هزینه ها از طریق:

شماره حساب شبا: IR090100004001086203022470

شناسه واریز: 383086268126300000000000000002     

ضمنا تصویر فیش واریزی برای نشریه از طریق سامانه آپلود گردد.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1399، صفحه 1-95