کلیدواژه‌ها = عملکرد انرژی و نورروز
بهینه‌سازی عملکرد انرژی و نورروز پوسته ساختمان‌های مسکونی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شهر همدان

دوره 2، شماره 1، تیر 1399، صفحه 17-37

نیلوفر محمدزاده؛ مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز